Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Đây là giai đoạn khởi đầu quan trọng trong các giai đoạn phát triển dự án để tối ưu hóa chi phí đầu tư và chiến lược kinh doanh. Để thực hiện tư vấn cho giai đoạn này đòi hỏi Đơn vị tư vấn cần có các kỹ năng chuyên môn cao và trải qua nhiều kinh nghiệm phát triển dự án kết hợp với sự hiểu biết, cập nhật các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư xây dựng. 

CECO cung cấp tất cả các dịch vụ cho đối tác/ Nhà đầu tư trong giai đoạn này bao gồm: 

 • Hỗ trợ Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin Giấy chứng nhận Đầu tư; 
 • Phát triển Lựa chọn địa điểm/ Phân tích lựa chọn công nghệ và các hồ sơ liên quan nộp cơ quan có thẩm quyền; 
 • Lập Báo cáo cơ hội đầu tư/ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  
 • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật;  
 • Thẩm tra thiết kế; 
 • Thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi;  
 • Lập hồ sơ mời thầu các giai đoạn; 
 • Đánh giá Hồ sơ dự thầu; 
 • Hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý để nhận được sự chấp thuận của cơ quan chức năng bao gồm PCCC; Đánh giá tác động môi trường; Xin cấp phép xây dựng. 

 Dự án xây dựng được phân loại theo quy mô, mức độ quan trọng; công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý; nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư nhằm quản lý các hoạt động xây dựng (cơ quan quản lý, quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng…) 

Căn cứ quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; 

Căn cứ công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án sau: 

 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng;
 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp;
 3. Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
 4. Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;
 5. Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
 6. Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh;
 7. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác.

Căn cứ nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án sau: 

 1. Dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 2. Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công;
 3. Dự án PPP;
 4. Dự án sử dụng vốn khác.

CECO với hơn 55 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư từ các công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng đã thực hiện hơn 1000 dịch vụ tư vấn trong đó có nhiều dự án quan trọng quốc gia, cấp đặc biệt.…sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đến các nguồn vốn ODA trên khắp các vùng miền của Việt Nam, chúng tôi luôn cam kết sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ Tư vấn đầu tư chất lượng cao nhất để hỗ trợ khách hàng đạt được chiến lược kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận. 

CÁC DỰ ÁN