Kho LNG Miền Bắc

Kho LNG Miền Bắc

Khách hàng: Công ty Cổ phần ITECO

Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Kho xăng dầu

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B