Tổng kho xăng dầu Hải Linh, Hà Nam Công ty TNHH Hải Linh

Tổng kho xăng dầu Hải Linh, Hà Nam Công ty TNHH Hải Linh

Khách hàng: Công ty TNHH Hải Linh

Địa điểm: Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Năm: 2017

Mô tả sản phẩm: Kho xăng dầu

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp II