Tư vấn thiết kế

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Chất lượng và hiệu quả của một công trình công nghiệp phụ thuộc nhiều nhất vào giai đoạn thiết kế. Theo quy định của luật xây dựng Việt Nam Thiết kế xây dựng gồm:
 1. Thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng;
 2. Thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
 3. Các thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front – End Engineering Design, sau đây gọi là thiết kế FEED), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế.

Thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước hoặc nhiều bước như sau:

 1. Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công;
 2. Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công;
 3. Thiết kế ba bước bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;
 4. Thiết kế các bước theo thông lệ quốc tế.

 

CECO thực hiện tư vấn thiết kế cho các Nhà đầu tư từ giai đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, phối hợp với nhà cung cấp công nghệ để hoàn thiện thiết kế FEED, thiết kế kỹ thuật đến thiết kế thi công theo quy định của Luật Xây dựng Việt Nam và theo thông lệ Quốc tế. CECO xây dựng bộ máy tổ chức đầy đủ các bộ môn: Công nghệ, Lắp đặt đường ống, , Thiết bị , Điện, Đo lường – tự động hóa, Xây dựng, Cấp thoát nước An toàn sức khỏe & môi trường và phòng cháy chữa cháy để thực hiện đầy đủ các thiết kế công trình công nghiệp, cụ thể là:

Bộ môn Thiết kế Công nghệ

 1. Thiết kế dây chuyền công nghệ (PFD/UFD);
 2. Thiết kế phần đường ống và bố trí thiết bị công nghệ của sơ đồ bố trí đường ống và thiết bị đo (P&ID);
 3. Lập bản liệt kê thiết bị công nghệ;
 4. Lập bản cân bằng nhiệt; cân bằng chất, hơi, nước…;
 5. Lập bản đặc tính kỹ thuật và dữ liệu đối với các gói mua sẵn;
 6. Trao đổi, cập nhật thông tin từ nhà cung cấp.

Bộ môn Thiết kế Lắp đặt đường ống

 1. Thiết kế tổng mặt bằng bố trí các hạng mục công trình;
 2. Thiết kế tổng mặt bằng bố trí tuyến ống ngoài nhà;
 3. Thiết kế lắp đặt thiết bị;
 4. Thiết kế lắp đặt đường ống, phối thao;
 5. Tính toán ứng suất đường ống;
 6. Lập Bản liệt kê đường ống;
 7. Các nội dung khác.

Bộ môn Thiết kế Thiết bị

 1. Xem xét, thẩm tra, lập đặc tính kỹ thuật phục vụ đặt hàng/thiết kế thùng chịu áp, tháp và thùng chứa;
 2. Xem xét, thẩm tra, lập đặc tính kỹ thuật phục vụ đặt hàng/thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị phản ứng;
 3. Xem xét, thẩm tra, lập đặc tính kỹ thuật phục vụ đặt hàng/thiết kế các thiết bị sấy, nghiền và các thiết bị gia công cơ khác;
 4. Xem xét, thẩm tra, lập đặc tính kỹ thuật phục vụ đặt hàng cho các máy bơm, quạt, máy nén, tuabin, nồi hơi;
 5. Xem xét, thẩm tra, lập đặc tính kỹ thuật cho việc đặt hàng/thiết kế các thiết bị nâng vận chuyển;
 6. Thiết kế các thiết bị phi tiêu chuẩn;
 7. Thiết kế xưởng sửa chữa cơ khí;
 8. Các nội dung khác.

Bộ môn Thiết kế Điện

 1. Thiết kế sơ đồ một sợi tổng;
 2. Thiết kế lắp đặt các trạm biến áp phân phối;
 3. Thiết kế lắp đặt các trạm biến áp phân xưởng;
 4. Thiết kế hệ thống cấp điện ngoài nhà;
 5. Thiết kế sơ đồ một sợi tủ MCC/MDB/DB;
 6. Các bản vẽ lắp đặt máng cáp, đi dây điện động lực;
 7. Thiết kế các hệ thống điều khiển, liên động, truyền động, báo động;
 8. Lập bản vẽ phân vùng nguy hiểm;
 9. Thiết kế hệ thống chiếu sáng;
 10. Thiết kế hệ thống thu lôi phòng sét;
 11. Lập các bản tính phụ tải, ngắn mạch, chiếu sáng, nối đất, chống sét…;
 12. Lập đặc tính kỹ thuật chung về hệ thống điện;
 13. Thiết kế hệ thống báo cháy tự động (Fire Arlam System);
 14. Thiết kế hệ thống quan sát theo dõi từ xa ( Closed Circuit Television System- CCTV);
 15. Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc trong nhà máy;
 16. Thiết kế hệ thống truyền thanh nội bộ (PA).

Bộ môn Thiết kế Đo lường – Điều khiển

 1. Thiết kế lựa chọn các giải pháp đo lường điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ;
 2. Lập bảng liệt kê thiết bị đo lường;
 3. Lập sơ đồ đường ống và thiết bị đo (P&ID) phần đo lường. Bản vẽ thể hiện đầy đủ các yêu cầu đo đếm, hiển thị, cảnh báo, các phương thức và mức độ điều khiển, liên động;
 4. Thiết kế các hệ thống điều khiển, báo động (Alarm), cắt khẩn cấp (ESD), dò khí (F&G)…;
 5. Thiết kế các hệ thống phân tích, lấy mẫu;
 6. Thiết lập các bản vẽ lắp đặt, nối dây, hook-up.

Bộ môn Thiết kế  Xây dựng và Cấp Thoát nước

 1. Thiết kế các bản vẽ tổng mặt bằng nhà máy, tổng mặt bằng san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cứu hỏa…;
 2. Các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng các hạng mục công trình;
 3. Các bản vẽ mặt bằng móng;
 4. Mặt bằng dầm sàn;
 5. Mặt bằng định vị cột;

Bộ môn Cấp thoát nước ,An toàn sức khỏe Môi trường và Phòng cháy chữa cháy

 1. Thiết kế dây chuyền công nghệ xử lý môi trường trong các hợp đồng tư vấn liên quan đến lĩnh vực môi trường;
 2. Các bản vẽ về dây chuyền công nghệ cấp nước sản xuất, nước sạch/nước cứu hỏa/nước làm mát;
 3. Dây chuyền xử lý nước thải sinh hoạt;
 4. Các bản vẽ lắp đặt khu xử lý nước, trạm làm mát;
 5. Lắp đặt trạm xử lý nước sinh hoạt;
 6. Các bản vẽ bố trí tuyến ống cấp, thải nước, cứu hỏa;

CÁC DỰ ÁN