Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng; chế tạo và cung cấp lắp đặt dây chuyền sản xuất NPK công suất 150.000 tấn/năm

Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng; chế tạo và cung cấp lắp đặt dây chuyền sản xuất NPK công suất 150.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty CP Vật tư Nông sản (APROMACO)

Địa điểm: Lào Cai

Năm: 2012

Mô tả sản phẩm: NPK

Mô tả công suất: 150.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Nhóm B, Cấp III