Về chúng tôi

Profile Company

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất (CECO) được thành lập từ năm 1967 là thành viên của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Với trên 55 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ Tư vấn Đầu tư xây dựng (Bao gồm cả Tư vấn các vấn đề pháp lý theo quy định Việt Nam); Đánh giá tác động môi trường, Thiết kế; Tổng thầu EPC; EPCm; PMC,… trên nhiều lĩnh vực công nghiệp: Hóa chất, Khí Công nghiệp, Phân Bón, Hóa dầu, Xăng dầu, Năng lượng & phụ trợ, Môi trường & Xử lý chất thải, Thực phẩm, Hóa dược, Công nghiệp tiêu dùng, Khai thác & chế biến khoáng sản , Năng lượng tái tạo, Cao su & các sản phẩm khác…

Nhằm mục tiêu đáp ứng các giải pháp kỹ thuật để tối ưu hóa công nghệ sản xuất, nội địa hoá thiết bị cũng như xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, CECO chú trọng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật từ cấp cơ sở, Tập đoàn Hóa chất, Bộ Công Thương, đến cấp Nhà nước và các dự án Hóa học xanh của UNDP.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Giá trị cốt lõi của CECO là lòng tin và tri thức. Đặc trưng văn hoá và con người CECO là trách nhiệm, hợp tác, hiếu học.

Là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về lĩnh vực tư vấn công nghiệp hóa chất cơ bản, hóa chất phục vụ nông nghiệp, hóa chất tiêu dùng; là đơn vị tổng thầu EPC có thương hiệu trong nước và khu vực.

Đưa công nghệ xanh cũng như những giải pháp mang tính bền vững cho môi trường và trình độ quản lý tiên tiến nhất vào các dự án công nghiệp của Việt Nam, tạo nên những công trình hiệu quả cho Chủ đầu tư cũng như thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và sự phát triển của xã hội.​

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1967

Thành lập

1967 - 1973

Viện Thiết kế Hóa chất (thuộc Bộ Công nghiệp nặng)

1973 - 1978

Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (thuộc Tổng Cục Hóa chất)

1978 - 1993

Viện Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

1993 - 2006

1993 - 2006 Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam)

2006 đến nay

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam – VINACHEM)

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chức năng, nhiệm vụ:

Hội đồng khoa học của CECO là tổ chức tư vấn giúp Ban lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong Công ty. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận và đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty về:

1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của Công ty, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;

2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học các cấp;

3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài các cấp;

4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của Công ty;

5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Công ty.

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Đề tài khoa học công nghệ của CECO từ năm 1995 đến nay.

Đề tài khoa học công nghệ của CECO từ năm 1995 đến nay
Document

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ CHUYÊN MÔN SỐ NĂM KINH NGHIỆM
1 Đỗ Duy Phi Tiến sỹ Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học 53
2 Phạm Văn Thiêm Giáo sư, Tiến sỹ Hóa học hữu cơ, Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học 55
3 Thái Hoàng Giáo sư, Tiến sỹ Hóa học cao phân tử, vật liệu polyme và compozit 43
4 Ngô Đại Quang Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hóa học hữu cơ 41
5 Nguyễn Văn Xá Tiến sỹ Quá trình thiết bị 37
6 Tạ Hồng Đức Phó Giáo sư, Tiến sỹ Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất 23
7 Lưu Ngọc Vĩnh Thạc sỹ Hóa hữu cơ, hóa dầu 27
8 Ngô Quốc Khánh Thạc sỹ Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học 26
9 Nguyễn Ngọc Giang Thạc sỹ Hóa vô cơ 25
10 Doãn Mạnh Hùng Kỹ sư chính Máy và Thiết bị công nghiệp Hóa chất 39
11 Văn Đức Thắng Kỹ sư chính Kiến trúc sư 36
12 Phạm Hữu Khắc Kỹ sư chính Xây dựng 42
13 Nguyễn Mạnh Hùng Kỹ sư chính Xây dựng 39
14 Lã Thanh Toàn Kỹ sư chính Hệ thống điện 26
15 Nguyễn Thị Vân Anh Thạc sỹ Đo lường; Quản lý kinh tế 26
16 Mai Thị Lệ Thu Kỹ sư chính Kinh tế xây dựng 27
17 Nguyễn Thị Liên Cử nhân Quản lý kinh tế 23