EPC/ Chìa khóa trao tay và các dịch vụ khác

TỔNG THẦU EPC

Với kinh nghiệm thực hiện hơn 30 hợp đồng EPC (thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình), hơn 60 hợp đồng EC (thiết kế – thi công), PC (mua sắm – thi công); EP (Thiết kế – mua sắm) các công trình công nghiệp sản xuất phân bón, hóa chất, hóa dầu, công nghiệp tiêu dùng, xử lý nước thải, dân dụng, CECO hoàn toàn tự tin để thực hiện các hợp đồng từ thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và chạy thử, nghiệm thu của dự án đầu tư xây dựng cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài thực hiện các hợp đồng tổng thầu EPC, CECO sẵn sàng cung cấp hoặc hỗ trợ Nhà đầu tư lựa chọn mua sắm hàng hoá, thiết bị phù hợp với công trình đảm bảo chất lượng và giảm chi phí đầu tư.

 

Để thực hiện các hợp đồng EPC, CECO xây dựng hệ thống bộ máy và quy trình thực hiện dự án phù hợp với các quy định trong nước cũng như quốc tế:

CÁC DỰ ÁN