Quản lý dự án/ Tư vấn giám sát

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tư vấn quản lý dự án – PMC (Project Management Consultant) – giữ vai trò quan trọng trong tất cả những dự án của doanh nghiệp, ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của một dự án.  Đối với những dự án có quy mô lớn, có công nghệ bản quyền… Chủ đầu tư thường không thành lập ban quản lý tự án (PMT) mà hướng tới thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp (PMC) để quản lý Tổng thầu EPC mang lại nhiều giá trị gia tăng cho dự án. Với hình thức thực hiện này, Chủ đầu tư sẽ quản lý dự án một cách tổng thể hơn.

 

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất quy mô của dự án thời gian gần đây đã chứng kiến sự chuyển đổi mô hình thực hiện của một số dự án từ EPC sang EPCm (thiết kế – quản lý mua sắm và xây dựng). Tổng thầu EPCm thực hiện các công việc giống như tổng thầu EPC ở giai đoạn thiết kế, lập các quy trình quản lý mua sắm và thi công xây dựng nhưng Họ không trực tiếp mua sắm và thi công phần xây dựng mà chỉ giúp (đại diện) chủ đầu tư quản lý, tư vấn, kiểm soát nhà thầu cung cấp thiết bị và xây dựng . EPCm phù hợp cho các dự án mua thiết bị hoặc dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn so với xây dựng, đồng thời chủ đầu tư được quyền can thiệp nhiều hơn trong việc chọn nhà thầu cung cấp và xây dựng. Đối với mô hình này, chủ đầu tư sẽ kiểm soát dự án chi tiết hơn.

 

CECO với kinh nghiệm và kỹ năng quản lý được tích lũy qua từng dự án, được trang bị kiến ​​thức và hệ thống quản lý dự án chuyên nghiệp tự tin có đầy đủ các chuyên ngành, chứng chỉ liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp từ hóa chất, hóa dầu, khai thác khoáng sản, phân bón, cao su và công nghiệp tiêu dùng khác để thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quản lý mua sắm, quản lý thi công đến quản lý Dự án (PMC) và EPCm  mang lại những giá trị tốt nhất và hiệu quả nhất cho các Nhà đầu tư.

CÁC DỰ ÁN