Nhà máy tách khí công nghiệp công suất 15.000Nm3/h tại Kinh Môn, Hải Dương

Nhà máy tách khí công nghiệp công suất 15.000Nm3/h tại Kinh Môn, Hải Dương

Khách hàng: Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Hải Phòng – CN Hải Dương

Địa điểm: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm: Khí công nghiệp

Mô tả công suất: 15.000Nm3/h

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II