Industrial air separation plant with a capacity of 15,000Nm3/h in Kinh Mon, Hai Duong

Industrial air separation plant with a capacity of 15,000Nm3/h in Kinh Mon, Hai Duong

Client: Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Hải Phòng – CN Hải Dương

Location: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Time: 2019

Product Description: Khí công nghiệp

Description of capacity: 15.000Nm3/h

Scope of activity: Khí công nghiệp

Scope of work: Contruction supervision consultancy (CM)

Classify: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II