Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – Giai đoạn 2. Gói thầu: Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình

Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – Giai đoạn 2. Gói thầu: Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình

Khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Địa điểm: Khu Công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Năm: 2017

Mô tả sản phẩm: lốp radial

Mô tả công suất: 600.000 lốp/năm;

Lĩnh vực hoạt động: Cao su

Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp II