Dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm

Dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Urea nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Địa điểm: Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Năm: 2017

Mô tả sản phẩm: 300.000 T/n 800 tỷ

Mô tả công suất: 300.000 T/n 800 tỷ

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: EPC

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I/II