ĐTXD công trình Nhà máy tuyển đồng Tả Phời

ĐTXD công trình Nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời – VINACOMIN

Địa điểm: Xã Tả Phời, thành phố Lào Cai

Năm: 2015

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác và chế biến khoáng sản

Phạm vi công việc: EPC

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp III