Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công, lắp đặt và lắp đặt dây chuyền sản xuất Thuốc nổ nhũ tương

Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công, lắp đặt và lắp đặt dây chuyền sản xuất Thuốc nổ nhũ tương

Khách hàng: Hanwha Corporation

Địa điểm: Quảng Ninh

Năm: 2012

Mô tả sản phẩm: Thuốc nổ nhũ tương.

Mô tả công suất: 5000 Tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế; Lắp đặt

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp Đặc biệt