Cải tạo xưởng lắp ráp bóng đèn LED và Xây dựng kho tạm

Cải tạo xưởng lắp ráp bóng đèn LED và Xây dựng kho tạm

Khách hàng: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Địa điểm: Số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm: Bóng đèn

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm khác

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp III

DỰ ÁN LIÊN QUAN