Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân lân NPK Văn điển tại Khu B – Khu Công nghiệp Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân lân NPK Văn điển tại Khu B – Khu Công nghiệp Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Khách hàng: Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VADFCO)

Địa điểm: Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Năm: 2015

Mô tả sản phẩm: Phân lân nung chảy và NPK

Mô tả công suất: 500.000 tấn/năm phân lân nung chảy và 200.000 Tấn/năm NPK

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp II