Van Dien NPK and Fused Phosphate Fertilizer Factory in Zone B - Bim Son Industrial Park - Thanh Hoa

Van Dien NPK and Fused Phosphate Fertilizer Factory in Zone B - Bim Son Industrial Park - Thanh Hoa

Client: Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VADFCO)

Location: Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Time: 2015

Product Description: Phân lân nung chảy và NPK

Description of capacity: 500.000 tấn/năm phân lân nung chảy và 200.000 Tấn/năm NPK

Scope of activity: Fertilizers

Scope of work: Engineering Design/ FEED

Classify: Công trình Công nghiệp, Cấp II