Nhà máy sản xuất lốp xe tải Raial công suất 600.000 lốp/năm – Chuyển giao công nghệ; Giám sát thi công; Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Nhà máy sản xuất lốp xe tải Raial công suất 600.000 lốp/năm – Chuyển giao công nghệ; Giám sát thi công; Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Địa điểm: Khu Công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm: Lốp radial

Mô tả công suất: 600.000 lốp/năm;

Lĩnh vực hoạt động: Cao su

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp II