Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa Suchel

Nhà máy sản xuất chất tẩy rửa Suchel

Khách hàng: Công ty Cổ phần Suchel TBV

Địa điểm: Khu công nghiệp Mariel – Cộng hòa Cuba

Năm: 2018

Mô tả sản phẩm: 50.000 T/N 17,615 triệu USD = 405 tỷ

Mô tả công suất: 50.000 T/N 17,615 triệu USD = 405 tỷ

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II