Di dời xí nghiệp săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu – Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Di dời xí nghiệp săm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu – Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Khách hàng: Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng

Năm: 2012

Mô tả sản phẩm: lốp ô tô; săm ô tô; yếm ô tô

Mô tả công suất: 780.000 lốp ô tô/năm; 800.000 săm ô tô/năm; 390 yếm ô tô/năm

Lĩnh vực hoạt động: Cao su

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II