Nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất.

Nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất.

Khách hàng: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng – Chi nhánh Dung Quất

Địa điểm: Khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi

Năm: 2017

Mô tả sản phẩm: Khí oxy và khí nitơ

Mô tả công suất: 80.000 Nm³/h khí oxy và 160.000 Nm³/h khí nitơ
90 triệu USD = 2070 tỷ

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II