Nhà máy bánh kẹo Hải Châu III tại Vĩnh Long

Nhà máy bánh kẹo Hải Châu III tại Vĩnh Long

Khách hàng: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

Địa điểm: Vĩnh Long

Năm: 2018

Mô tả sản phẩm: Bánh kẹo, gia vị thực phẩm rau, củ, quả chế biến… đồ uống

Mô tả công suất: Tổng sản lượng bánh kẹo, gia vị thực phẩm rau, củ, quả chế biến… đạt 60.000 tấn/năm và sản lượng đồ uống đạt 28,8 triệu lít/năm

Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp tiêu dùng

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp nhẹ, Nhóm B, Cấp I