Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt cơ khí, lắp đặt điện, lắp đặt đo lường cho Nhà máy tách khí công nghiệp công suất 15.000Nm3/h tại Kinh Môn, Hải Dương.

Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt cơ khí, lắp đặt điện, lắp đặt đo lường cho Nhà máy tách khí công nghiệp công suất 15.000Nm3/h tại Kinh Môn, Hải Dương.

Khách hàng: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng – Chi nhánh Hải Dương

Địa điểm: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Năm: 2017

Mô tả sản phẩm: Khí công nghiệp

Mô tả công suất: 15.000Nm3/h

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II