Design construction drawings for construction items, mechanical installation, electrical installation, measurement installation for the industrial air separation plant with a capacity of 15,000Nm3/h in Kinh Mon, Hai Duong.

Design construction drawings for construction items, mechanical installation, electrical installation, measurement installation for the industrial air separation plant with a capacity of 15,000Nm3/h in Kinh Mon, Hai Duong.

Client: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng – Chi nhánh Hải Dương

Location: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Time: 2017

Product Description: Khí công nghiệp

Description of capacity: 15.000Nm3/h

Scope of activity: Khí công nghiệp

Scope of work: Engineering Design/ FEED

Classify: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II