NM tách khí công nghiệp công nghiệp 1 tại Kinh Môn, Hải Dương

NM tách khí công nghiệp công nghiệp 1 tại Kinh Môn, Hải Dương

Khách hàng: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng – Chi nhánh Hải Dương

Địa điểm: Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: 10.000 nm3/h 22,8 triệu USD=524 tỷ

Mô tả công suất: 10.000 nm3/h
22,8 triệu USD=524 tỷ

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II