Nhà máy tách khí công nghiệp CS 5.000 Nm3/h tại Yên Bình, Thái Nguyên

Nhà máy tách khí công nghiệp CS 5.000 Nm3/h tại Yên Bình, Thái Nguyên

Khách hàng: Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Hải Phòng – Chi nhánh Dung Quất

Địa điểm: Yên Bình, phường Đồng Tiến – Thái Nguyên

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Khí công nghiệp

Mô tả công suất: 5.000Nm3/h

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp III