Dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm

Dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty CP SUPE Phốt pháp và Hóa chất Lâm Thao

Địa điểm: Huyện Lâm Thao – Phú Thọ

Năm: 2016

Mô tả sản phẩm: NPK

Mô tả công suất: 150.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp III