Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt cơ khí, lắp điện, lắp đặt đo lường cho DA 10.000 NM3/H ASU

Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt cơ khí, lắp điện, lắp đặt đo lường cho DA 10.000 NM3/H ASU

Khách hàng: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng

Địa điểm: xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Năm: 2015

Mô tả sản phẩm: Khí công nghiệp

Mô tả công suất: 10.000 Nm3/h
82,8 triệu USD = 1904 tỷ

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Loại công trình: Công nghiệp

Nhóm công trình: B

Cấp công trình: II