Lò thủy tinh phích nấu điện

Lò thủy tinh phích nấu điện

Khách hàng: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ thành phố Bắc Ninh

Năm: 2018

Mô tả sản phẩm: Lò thủy tinh

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm khác

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp II