Kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép

Kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất:
– Dung tích chứa sau mở rộng: 200.000 m³
– Làm mới 4 bồn 20.000 m³, 3 bồn 10.000 m³ và 2 bồn 5.000 m³
698 tỉ đồng

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Nhóm B, Cấp Đặc biệt