Dự án 8500Nm3/h ASU & 100 TPD Khí hóa Lỏng

Dự án 8500Nm3/h ASU & 100 TPD Khí hóa Lỏng

Khách hàng: Công ty TNHH Khí Công nghiệp MESSER Hải Phòng

Địa điểm: xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Năm: 2008

Mô tả sản phẩm: Khí công nghiệp

Mô tả công suất: 8500Nm3/h

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II