Xưởng tách khí Krypton & Xenon tại Dung Quất

Xưởng tách khí Krypton & Xenon tại Dung Quất

Khách hàng: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng – CN Dung Quất

Địa điểm: Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm: Khí công nghiệp

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Khí công nghiệp

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp II