Dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Địa điểm: Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm: 2018

Mô tả sản phẩm: Hóa dầu

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Hóa dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp I