Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu tại Hưng Yên

Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu tại Hưng Yên

Khách hàng: Chi nhánh Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu)

Địa điểm: Khu Đồng Thủy, thôn Đông Khúc, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Năm: 2018

Mô tả sản phẩm: Bánh kẹo

Mô tả công suất: 25.000 tấn sản phẩm/năm

Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp tiêu dùng

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp nhẹ, Nhóm B, Cấp II