Dự án hệ thống điều khiển và tự động hóa nhà máy Tuyển than 2 (giai đoạn 1) – Hợp đồng Gói thầu số 1 – Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án hệ thống điều khiển và tự động hóa nhà máy Tuyển than 2 (giai đoạn 1) – Hợp đồng Gói thầu số 1 – Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Khách hàng: Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV

Địa điểm: Nhà máy tuyển than Cửa Ông – TKV, phường Cửa Ông, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác và chế biến khoáng sản

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp III