Hệ thống đường ống trên cầu cảng 60.000DWT

Hệ thống đường ống trên cầu cảng 60.000DWT

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina

Địa điểm: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm: 60.000DWT

Mô tả công suất: 60.000DWT

Lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm khác

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp I