Mở rộng sức chứa nhà máy LPG Đà Nẵng

Mở rộng sức chứa nhà máy LPG Đà Nẵng

Khách hàng: Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP

Địa điểm: Nhà máy LPG Đà Nẵng, số 100 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: LPG

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp II