Dự án: Năng lượng tái tạo công suất 12,5 MW (sử dụng bã mía Nhà máy đường số 2)

Dự án: Năng lượng tái tạo công suất 12,5 MW (sử dụng bã mía Nhà máy đường số 2)

Khách hàng: Công ty CP Mía đường Lam Sơn

Địa điểm: Thanh Hóa

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm: 12,5 MW

Mô tả công suất: 12,5 MW

Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp tiêu dùng

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế và dự toán

Phân loại: Nhóm B, Cấp III