Kho xăng dầu dầu Petrolimex Thanh Hóa

Kho xăng dầu dầu Petrolimex Thanh Hóa

Khách hàng: Công ty Xăng dầu Thanh Hóa.

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm: Kho xăng dầu

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế và dự toán

Phân loại: Công trình Công nghiệp