Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Khách hàng: Công ty CP Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí

Địa điểm: Đình Vũ Hải Phòng

Năm: 2013

Mô tả sản phẩm: xơ sợi Polyester

Mô tả công suất: 175 ngàn tấn xơ, sợi/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra tổng mức đầu tư

Phân loại: Nhóm A, Cấp II