Đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng nâng công suất nhà máy tuyển quặng apatit Bắc Nhạc Sơn 1, tỉnh Lào Cai lên 700.000 tấn/năm

Đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng nâng công suất nhà máy tuyển quặng apatit Bắc Nhạc Sơn 1, tỉnh Lào Cai lên 700.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Địa điểm: Lào Cai

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Quặng tuyển

Mô tả công suất: 700.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến khoáng sản

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp III