Mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai

Mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai

Khách hàng: Tổng Công ty Khoáng sản – VINACOMIN

Địa điểm: Lào Cai

Năm: 2012

Mô tả sản phẩm: Tinh quặng đồng; vàng; bạc

Mô tả công suất: Luyện đồng công suất 20.000 tấn đồng kim loại, 84.500 tấn axít, 1.395 kg vàng và 616 kg bạc thỏi/năm

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác và chế biến khoáng sản

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp III