Nhà máy sản xuất xút NaOH 20.000T/năm và các sản phẩm xử lý nước cấp và nước thải từ Clo

Nhà máy sản xuất xút NaOH 20.000T/năm và các sản phẩm xử lý nước cấp và nước thải từ Clo

Khách hàng: Công ty cổ phần HC Bảo Lâm

Địa điểm: Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: NaOH

Mô tả công suất: 20.000 T/N

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm C, Cấp I