Nhà máy sản xuất Polypropylen (PP) (GĐ 1) cs 300.000 t/n” thuộc NM SX Polypropylen (PP) và Kho ngầm chứa Khí dầu Mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam

Nhà máy sản xuất Polypropylen (PP) (GĐ 1) cs 300.000 t/n” thuộc NM SX Polypropylen (PP) và Kho ngầm chứa Khí dầu Mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina

Địa điểm: Khu công nghiệp Cái Mép, P. Tân Phước, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm: Polypropylen (PP)

Mô tả công suất: 300.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp Đặc biệt