Kho bồn bể hóa chất tại Cảng Gò Dầu

Kho bồn bể hóa chất tại Cảng Gò Dầu

Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất Tân Thành (thuộc VIET CHEM)

Địa điểm: xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Bồn hóa chất

Mô tả công suất: 45000m3

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm C, Cấp I