Nhà máy sản xuất Phốt pho vàng công suất 10.000 tấn/năm

Nhà máy sản xuất Phốt pho vàng công suất 10.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty Cổ phần Phốt pho vàng Lào Cai

Địa điểm: Lào Cai

Năm: 2009

Mô tả sản phẩm: Phốt pho vàng

Mô tả công suất: 10.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II