Kho xăng dầu Hưng Yên – Nghi Sơn

Kho xăng dầu Hưng Yên – Nghi Sơn

Khách hàng: Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên

Địa điểm: Xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: 50.000m3

Mô tả công suất: 50.000m3

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I