Hung Yen - Nghi Son petroleum depot

Hung Yen - Nghi Son petroleum depot

Client: Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên

Location: Xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Time: 2020

Product Description: 50.000m3

Description of capacity: 50.000m3

Scope of activity: Xăng dầu

Scope of work: Thẩm tra thiết kế

Classify: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I