Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol tại KCN Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol tại KCN Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái

Khách hàng: Công ty CP Năng lượng xanh Dầu khí Toàn cầu (ENERGREEN)

Địa điểm: Yên Bái

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Hóa dầu

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Nhóm B