Nhà máy sản xuất Polypropylen (PP) (Giai đoạn 2) công suất 300.000 tấn/năm thuộc dự án “Nhà máy sản xuất PolyPropylene (PP) và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Việt Nam”

Nhà máy sản xuất Polypropylen (PP) (Giai đoạn 2) công suất 300.000 tấn/năm thuộc dự án “Nhà máy sản xuất PolyPropylene (PP) và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Việt Nam”

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina

Địa điểm: Lô 01 CN-08 CN Khu Công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Poplypropylen

Mô tả công suất: 300.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa dầu

Phạm vi công việc: Hỗ trợ xin cấp phép

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm  A, Cấp Đặc biệt